Witajcie na naszej stronie!

Dowiecie się tutaj wszystkiego na temat budowania!

Literatura fachowa

Oprócz czasopism na rynku budowlanym dostępna jest szeroka gama innych publikacji. Wśród nich warto wspomnieć o katalogach nakładów rzeczowych – pozycji szczególnie przydatnej dla kosztorysantów i wykonawców inwestycji, a także literaturze fachowej. Najbardziej znaną i chyba najstarszą książką jest Poradnik Majstra Budowlanego. Z pozycją tą powinien zapoznać się każdy student architektury czy budownictwa i sięgać…
Czytaj dalej

Pozwolenia na realizacje inwestycji

Przed rozpoczęciem budowy każdego obiektu – czy to małego domu jednorodzinnego czy wielkiej fabryki produkcyjnej, konieczne jest wypełnienie szeregu formalności. Jeszcze przed pozwoleniem na budowę trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Nie ma takiej konieczności dla inwestycji, które mają być realizowane na terenach objętych planem miejscowym. Oprócz wyżej wymienionej decyzji konieczne może być pozwolenie konserwatorskie,…
Czytaj dalej

Jak usprawnić inwestycje

Nie od dziś wiadomo, że okres realizacji inwestycji w naszym kraju jest bardzo długi. Począwszy od projektu budowlanego, poprzez pozwolenie na budowę, po samą budowę obiektu – wszystko to trwa kilka lat. Zmiana przepisów budowlanych, a w tym m.in. prawa budowlanego i ustawy o planowaniu przestrzennym mogłaby się przyczynić do znacznego skrócenia całej procedury. Kolejnym…
Czytaj dalej

Koszty inwestycji budowlanych

Na ostateczną cenę każdej inwestycji budowlanej wpływa wiele czynników. Począwszy od kosztu zakupu działki, poprzez dokumentację projektową i sprawy formalne, na kosztach budowy kończąc. Szacuje się, że znaczny wpływ na ceny mieszkań dostępnych na rynku pierwotnym ma koszt dokumentacji i uzgodnień projektowych. Uwolnienie inwestycji z konieczności dopełniania wielu formalności urzędowych mogłoby spowodować znaczny spadek cen…
Czytaj dalej

Inwestycje publiczne

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej coraz więcej inwestycji realizowanych jest ze środków publicznych. Zamówienia publiczne to sektor szczególnie uregulowany w przepisach prawa. Z założenia mają one chronić publiczne pieniądze, jednak w praktyce niejednokrotnie utrudniają realizację wielu inwestycji. Złożone i skomplikowane przepisy powodują różne ich interpretacje przez urzędników. Szczególnie odczuwalne jest to dla dużych firm z…
Czytaj dalej

Potrzeby mieszkaniowe

Potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa są coraz większe. Bardzo rzadko spotyka się wielopokoleniowe rodziny mieszkające w jednym domu. Młodzi ludzie coraz częściej chcą się usamodzielnić i rozpocząć życie na własny rachunek jak najszybciej. Do tego niezbędne jest kupienie lub wynajęcie mieszkania bądź domu. Z tego powodu branża budownictwa mieszkaniowego rozwija się bardzo dobrze. Deweloperzy realizują coraz więcej…
Czytaj dalej

Wiadomosci z rynku inwestycyjnego

W wielu miejscach kraju powstało sporo stref ekonomicznych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej na atrakcyjnych warunkach. Firmy, które otrzymały zezwolenie na działanie w takiej strefie budują wiele nowych obiektów – przede wszystkim biurowców, ale także hal produkcyjnych i magazynowych. Prowadzi to do rozwoju lokalnego rynku. Tworzonych jest wiele nowych miejsc pracy. Firmy działające w takich strefach…
Czytaj dalej

Branża budowlano – inwestycyjna w Polsce

Budownictwo to branża, która bardzo prężnie się rozwija. Nawet kryzys, który ogarnął Europę kilka lat temu nie zaszkodził temu rynkowi. Nowe inwestycje powstają ciągle zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Duży wpływ na taką sytuację ma zapewne fakt, że będąc członkiem Unii Europejskiej mamy zagwarantowany dostęp do nowych środków pieniężnych. To właśnie dzięki dotacjom…
Czytaj dalej

Jak zostać członkiem stowarzyszenia budowlanego

Polskie Izby Inżynierów i Architektów Budownictwa zrzeszają projektantów i kierowników działających w branży budowlanej. Członkiem regionalnego oddziału izby zostaje każdy posiadający uprawnienia budowlane chcący wykonywać samodzielne funkcje techniczne – tj. projektować lub sprawować nadzór nad realizacją inwestycji jako kierownik budowy. Przynależność w tych instytucjach jest obowiązkowa dla wszystkich wyżej wymienionych osób. Oprócz tych ogólnopolskich izb…
Czytaj dalej

Strefy ekonomiczne

W wielu regionach kraju tworzone są specjalne strefy ekonomiczne. Przedsiębiorcy mające swoje firmy na takich obszarach traktowani są na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu, że realizują nowe inwestycje i tworzą wiele nowych miejsc pracy, płacą niższe podatki. W skali całego kraju wpływa to znacząco na wzrost gospodarczy.