Pozwolenie na budowe to nie wszystko

Pozwolenie na budowe to nie wszystko

pozowlenie

Każdy inwestor rozpoczynający realizację swojego celu jakim jest budowa obiektu budowlanego, czy to dużego i skomplikowanego, czy małego domku jednorodzinnego myśli, że jeśli otrzymał pozwolenie na budowę to teraz będzie już tylko coraz łatwiej.
Niestety nic bardziej mylnego – teraz również może go spotkać wiele niemiłych sytuacji i konieczność załatwiania nowych formalności. Pierwsze problemy pojawiają się w przypadku chęci wprowadzenia zmian w realizowanym obiekcie.

Wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu muszą być bowiem zgodne z odpowiednimi przepisami i nie zawsze mogą być wprowadzone według woli inwestora. Po pierwsze przed każdą zmianą niezbędna jest konsultacja z kierownikiem budowy, a w razie potrzeby także z projektantem obiektu. Może się zdarzyć, że część zmian będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Nazywa się to zmianą pozwolenia na budowę i jest przeprowadzane w sytuacji, gdy inwestycja ma zostać zrealizowana z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego. Z powyższych powodów, w trakcie trwania budowy, warto wprowadzać tylko niezbędne zmiany albo nie dokonywać ich w ogóle.

Czas budowy każdego obiektu budowlanego to oczywiście okres bardzo wytężonej pracy dla każdego inwestora. Konieczność zgrania poszczególnych ekip budowlanych, wyegzekwowania od nich należytego wykonywania robót, to nie są zadania łatwe i nie każdy jest w stanie im podołać. Zakończenie budowy niestety nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji inwestycji. Albowiem, żeby obiekt budowlany mógł być użytkowany musi zostać poddany kilku odbiorom i sprawdzeniom. W zależności od rodzaju budynku konieczne może być zawiadomienie o zakończeniu budowy straży pożarnej i państwowej inspekcji sanitarnej. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii od tych instytucji można zwrócić się do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Inspektorzy nadzoru przeprowadzą kontrolę budowy, sprawdzą jej zgodność z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i dopiero, gdy wszystko będzie w porządku, wydadzą stosowną decyzję.

Decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego kończy cały długi proces inwestycyjno – budowlany i pozwala na korzystanie z nowo wybudowanego budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.