Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

inerstycja

Nie jest tajemnicą, że proces inwestycyjny w Polsce jest bardzo długi i skomplikowany. Każdy, kto chce zrealizować jakąś inwestycję musi liczyć się z wielomiesięcznym etapem projektowania i jeszcze dłuższą fazą realizacji. Spowodowane jest to przede wszystkim bardzo zagmatwanymi i niejednoznacznymi przepisami prawnymi. Prawo budowlane i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to dwa podstawowe akty regulujące proces budowlany, do tego dochodzi niezliczona ilość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych.

Wiele przepisów w nich zawartych jest bardzo niejednoznacznych, co powoduje różne interpretacje w zależności od regionu kraju. Ponadto wymagają od inwestora zgromadzenia i przedstawienia wielu dokumentów. Brak planów zagospodarowania przestrzennego w wielu miejscach kraju powoduje konieczność występowania o warunki zabudowy. Na decyzje te trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Wszystko to powoduje, że jeszcze przed rozpoczęciem procesu projektowego i wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę trzeba załatwić wiele formalności.

Zresztą samo uzyskanie pozwolenia na budowę również nie jest procesem krótkim i – w zależności od rodzaju inwestycji oraz regionu kraju, może też trwać kilka miesięcy. Do tego dochodzi okres realizacji inwestycji, który jest dosyć skomplikowany i trwa co najmniej kilka lat. Konieczność zgrania poszczególnych ekip wykonawców, budowa stanu surowego i w końcu wykończenie budynku to niełatwe zadanie dla każdego inwestora. Wszystko to powoduje, że branża budowlana, choć prężnie się rozwija, to nie ma łatwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.