Skomplikowane inwestycje

Skomplikowane inwestycje

inwestycja

Przed realizacją każdej inwestycji budowlanej konieczne jest dopełnienie wielu formalności.

Zanim koparki i odpowiedni sprzęt budowlany wjadą na plac budowy musi upłynąć wiele miesięcy, a w przypadku niektórych realizacji nawet i kilka lat. Tyle bowiem trwa uzyskiwanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. Każdy wie, że aby rozpocząć budowę konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę.

Jednak nie każdy już zdaje sobie sprawę z tego, że zanim otrzyma się stosowną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji, konieczne jest załatwienie wielu formalności i uzyskanie wielu uzgodnień.

Najgorzej jest w przypadku budowy na terenach szczególnej ochrony konserwatorskiej albo ochrony przyrody, a także w przypadku inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko. Są to szczególne przypadki, które powodują spore wydłużenie procesu budowlanego. Istnieje szereg przepisów normujących postępowanie w takich wyjątkowych sytuacjach. Jednym z nich jest rozporządzenie, które szczegółowo wymienia wszystkie obiekty budowlane mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to przeważnie duże inwestycje. W przypadku realizacji takich obiektów, konieczne staje się – jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskanie decyzji środowiskowej.

Postępowanie w takiej sprawie nie jest łatwe, gdyż trzeba w jego trakcie zawiadamiać właścicieli nieruchomości, na które może mieć wpływ taki obiekt. Robi się to przeważnie w formie ogłoszenia podawanego do publicznej wiadomości. Równie długa i skomplikowana droga jest w przypadku inwestycji, która ma być realizowana na terenie obszaru Natura 2000. Tutaj również konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jeśli chodzi o budowanie na terenach ochrony konserwatorskiej to sprawa jest najłatwiejsza – trzeba bowiem uzyskać tylko zezwolenie konserwatora zabytków.

Postępowanie takie trwa najkrócej z wszystkich wyżej wymienionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.