Branża budowlano – inwestycyjna w Polsce

Branża budowlano – inwestycyjna w Polsce

Branża

Budownictwo to branża, która bardzo prężnie się rozwija. Nawet kryzys, który ogarnął Europę kilka lat temu nie zaszkodził temu rynkowi.

Nowe inwestycje powstają ciągle zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Duży wpływ na taką sytuację ma zapewne fakt, że będąc członkiem Unii Europejskiej mamy zagwarantowany dostęp do nowych środków pieniężnych.

To właśnie dzięki dotacjom powstało wiele inwestycji głównie w sektorze publicznym. Jednak także prywatne firmy i przedsiębiorcy mogą liczyć na spore dotacje.

Na rozwój rynku budowlanego wpływ ma jeszcze wiele innych czynników. Ożywienie całej branży spowodowane jest przede wszystkim dużym wzrostem gospodarczym. Jednak – tak jak w każdym innym sektorze, i tutaj pojawia się wiele przeszkód, których usunięcie mogłoby uwolnić branżę budowlaną od wielu czynników hamujących jej rozwój. Zmiana przepisów prawnych, które w znacznym stopniu opóźniają rozpoczęcie każdej nowej inwestycji, na pewno pomogłaby tutaj bardzo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.