Pozwolenia na realizacje inwestycji

Pozwolenia na realizacje inwestycji

pozwolenie

Przed rozpoczęciem budowy każdego obiektu – czy to małego domu jednorodzinnego czy wielkiej fabryki produkcyjnej, konieczne jest wypełnienie szeregu formalności.

Jeszcze przed pozwoleniem na budowę trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Nie ma takiej konieczności dla inwestycji, które mają być realizowane na terenach objętych planem miejscowym.

Oprócz wyżej wymienionej decyzji konieczne może być pozwolenie konserwatorskie, które jest wydawane dla obiektów leżących w strefach ochrony konserwatorskiej. Dla niektórych inwestycji – szczególnie tych dużych i skomplikowanych, trzeba dodatkowo uzyskać decyzję środowiskową.

Niektóre wymagają także pozwolenia wodnoprawnego. Dopiero po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów można starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu takiej decyzji można już rozpocząć realizację inwestycji. Jednak to nie jest koniec formalności. Przed ukończeniem budowy obiektu konieczne jest bowiem uzyskanie warunków przyłączenia do sieci i do dróg lądowych. Po ich otrzymaniu można przystąpić do budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodnych czy kanalizacyjnych. Czasem może być konieczność rozbudowy sieci, a do tego również trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.

Dopiero po spełnieniu tych warunków istnieje możliwość podpisania stosownych umów z dostawcami mediów. W przypadku braku możliwości podłączenia do odpowiedniej sieci trzeba zadbać o to we własnym zakresie. Może być konieczność budowy studni, zbiornika na ścieki czy indywidualnej oczyszczalni ścieków. W zależności od rodzaju obiektu trzeba będzie również dopełnić kilku formalności. Czas trwania budowy to okres ciągłego podejmowania decyzji i rozwiązywania pojawiających się na każdym kroku problemów.

Po zakończeniu realizacji obiektu konieczne jest postaranie się o zgodę na jego użytkowanie. To już ostatni dokument do uzyskania w urzędzie. Po jego otrzymaniu można rozpocząć korzystanie z nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.