Kategoria: Mieszkania

Literatura fachowa

Oprócz czasopism na rynku budowlanym dostępna jest szeroka gama innych publikacji. Wśród nich warto wspomnieć o katalogach nakładów rzeczowych – pozycji szczególnie przydatnej dla kosztorysantów i wykonawców inwestycji, a także literaturze fachowej. Najbardziej znaną i chyba najstarszą książką jest Poradnik Majstra Budowlanego. Z pozycją tą powinien zapoznać się każdy student architektury czy budownictwa i sięgać…
Czytaj dalej

Branża budowlano – inwestycyjna w Polsce

Budownictwo to branża, która bardzo prężnie się rozwija. Nawet kryzys, który ogarnął Europę kilka lat temu nie zaszkodził temu rynkowi. Nowe inwestycje powstają ciągle zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Duży wpływ na taką sytuację ma zapewne fakt, że będąc członkiem Unii Europejskiej mamy zagwarantowany dostęp do nowych środków pieniężnych. To właśnie dzięki dotacjom…
Czytaj dalej

Strefy ekonomiczne

W wielu regionach kraju tworzone są specjalne strefy ekonomiczne. Przedsiębiorcy mające swoje firmy na takich obszarach traktowani są na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu, że realizują nowe inwestycje i tworzą wiele nowych miejsc pracy, płacą niższe podatki. W skali całego kraju wpływa to znacząco na wzrost gospodarczy.

Skomplikowane inwestycje

Przed realizacją każdej inwestycji budowlanej konieczne jest dopełnienie wielu formalności. Zanim koparki i odpowiedni sprzęt budowlany wjadą na plac budowy musi upłynąć wiele miesięcy, a w przypadku niektórych realizacji nawet i kilka lat. Tyle bowiem trwa uzyskiwanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. Każdy wie, że aby rozpocząć budowę konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę. Jednak…
Czytaj dalej

Rynek budowlano – inwestycyjny

Branża budowlano – inwestycyjna skupia wokół siebie przedstawicieli różnych firm i instytucji, a także osób prywatnych. Sektor ten, niezwykle rozwinięty i prężnie działający, pozwala na tworzenie różnych organizacji skupiających w sobie przedstawicieli różnych zawodów. Celem wielu stowarzyszeń i organizacji tego typu jest usprawnienie procesu inwestycyjnego. Podejmują one działania zmierzające do zmniejszenia biurokracji, a co za…
Czytaj dalej

Ile trwa uzyskanie pozwolenia na budowę?

Sam proces uzyskiwania pozwolenia na budowę nie jest najdłuższy w całym toku spraw koniecznych do załatwienia przed realizacją każdej nowej inwestycji. W zależności od regionu kraju, a także wielkości i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego trwa od miesiąca do kilku miesięcy. W szczególnych sytuacjach, gdy zastosowanie mają wyjątkowo niejasne i nieprecyzyjne przepisy, może to potrwać kilka…
Czytaj dalej