Kategoria: Pozwolenia

Pozwolenia na realizacje inwestycji

Przed rozpoczęciem budowy każdego obiektu – czy to małego domu jednorodzinnego czy wielkiej fabryki produkcyjnej, konieczne jest wypełnienie szeregu formalności. Jeszcze przed pozwoleniem na budowę trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Nie ma takiej konieczności dla inwestycji, które mają być realizowane na terenach objętych planem miejscowym. Oprócz wyżej wymienionej decyzji konieczne może być pozwolenie konserwatorskie,…
Czytaj dalej

Inwestycje publiczne

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej coraz więcej inwestycji realizowanych jest ze środków publicznych. Zamówienia publiczne to sektor szczególnie uregulowany w przepisach prawa. Z założenia mają one chronić publiczne pieniądze, jednak w praktyce niejednokrotnie utrudniają realizację wielu inwestycji. Złożone i skomplikowane przepisy powodują różne ich interpretacje przez urzędników. Szczególnie odczuwalne jest to dla dużych firm z…
Czytaj dalej

Potrzeby mieszkaniowe

Potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa są coraz większe. Bardzo rzadko spotyka się wielopokoleniowe rodziny mieszkające w jednym domu. Młodzi ludzie coraz częściej chcą się usamodzielnić i rozpocząć życie na własny rachunek jak najszybciej. Do tego niezbędne jest kupienie lub wynajęcie mieszkania bądź domu. Z tego powodu branża budownictwa mieszkaniowego rozwija się bardzo dobrze. Deweloperzy realizują coraz więcej…
Czytaj dalej

Członkowie organizacji budowlanych

Budownictwo i inwestycje to branża skupiająca w wielu instytucjach i organizacjach przedstawicieli różnych zawodów. Projektanci architekci mają Izbę Architektów, inżynierowie budownictwa Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Techników i Inżynierów Budownictwa, a także wiele innych mniejszych organizacji państwowych i prywatnych. O ile przynależność do izb architektów i inżynierów wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowa dla…
Czytaj dalej

Kontakt dla mediow

Duże organizacje działające w branży inwestycyjnej podają na swoich stronach internetowych informacje w jaki sposób mogą się z nimi skontaktować przedstawiciele mediów. Dla każdego stowarzyszenia branży budowlanej niezwykle istotne jest, aby usłyszało o nim wiele osób. Ważne bowiem jest dotarcie ze swoją misją do jak największej liczby odbiorców i zainteresowanie swoimi działaniami odpowiednich władz.

Publikacje budowlane

Rynek prasowy oferuje wiele magazynów związanych z branżą budowlano – inwestycyjną. Wśród bogatej oferty każdy projektant, kierownik budowy i agent nieruchomości znajdzie coś dla siebie. Izby zrzeszające architektów i inżynierów również wydają swoje czasopisma. Jakość prasy specjalistycznej, tworzonej z myślą o fachowcach i ludziach znających się na branży, jest bardzo wysoka. Poruszane w nich kwestie…
Czytaj dalej

Proces inwestycyjny

Nie jest tajemnicą, że proces inwestycyjny w Polsce jest bardzo długi i skomplikowany. Każdy, kto chce zrealizować jakąś inwestycję musi liczyć się z wielomiesięcznym etapem projektowania i jeszcze dłuższą fazą realizacji. Spowodowane jest to przede wszystkim bardzo zagmatwanymi i niejednoznacznymi przepisami prawnymi. Prawo budowlane i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to dwa podstawowe akty…
Czytaj dalej