Kodeks budowlany

kodeks

Od kilku lat trwają prace nad kodeksem budowlanym, który ma uregulować proces inwestycyjny.

Będzie to jedna ustawa, która zastąpi kilka obecnie istniejących. Twórcom przyświeca cel, aby budowanie w Polsce było łatwiejsze i szybsze. Ma to być zapewnione dzięki wprowadzeniu ujednoliconych i jasnych przepisów oraz zmniejszeniu liczby formalności koniecznych do otrzymania pozwolenia na budowę.

Czy tak się rzeczywiście stanie – czas pokaże. Jak na razie coraz to nowsze nowelizacje przepisów budowlanych sprawiają, że zamiast szybszej realizacji inwestycji, mamy kolejne niejasne i niejednoznaczne uregulowania.

Kodeks budowlany z założenia ma wprowadzać ogólne normy prawne, tak jak to jest w przypadku innych aktów prawnych tej rangi. Oprócz kodeksu konieczne zatem będzie równoczesne wprowadzenie aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń.

- autor wpisu